Zaključna konferencija ZAPROM

1024 666 ZAPROM

1. jula 2022. godine održana je završna konferencija ZAPROM-a u sali Instituta društvenih nauka u Beogradu, Srbija. Na konferenciji su javnosti predstavljeni rezultati projekta sa posebnim akcentom na ZAPROM strategije zapošljavanja i socijalnog uključivanja Roma u Sloveniji i Srbiji. Učesnici su istakli da je socijalna inkluzija na svim nivoima Roma jedan od ključnih preduslova za njihove bolje mogućnosti zapošljavanja gde se romski radnici često suočavaju sa predrasudama i žrtve su diskriminacije.
Iskreno se nadamo da će rezultati koje smo postigli kroz opsežne aktivnosti projekta ZAPROM doprineti poboljšanju situacije u zapošljavanju Roma u Sloveniji i Srbiji, kao i u drugim evropskim zemljama.