Srbija dobija Roma biznis klub

616 352 ZAPROM

Roma biznis klub zastupaće interese romskih preduzetnika pred državnim i nedržavnim institutucijama, raditi na njihovom umrežavanju, promociji, partnerstvu, a sve u cilju stvaranja povoljnije poslovne klime za razvoj romskog preduzetnistva. Upoznaćemo vas i sa drugim aktivnostima REDI inicijative i novim modelima ekonomskog jačanja Roma preduzetnika.

Pozivamo vas da pogledate duži izveštaj.