Seminar zainteresovanim stranama o mogućnostima za poboljšanje zapošljavanja Roma u Sloveniji

1024 450 ZAPROM

Semiar je organizovao Savez Roma Slovenije 14. aprila 2022. godine u Moravskim Toplicama. Seminaru su prisustvovali predstavnici romskih zajednica, službi za zapošljavanje, centara za socijalni rad, mesnih zajednica, predstavnici nevladinih organizacija i novinari. Takođe nam je bilo veliko zadovoljstvo što su seminaru prisustvovali i direktor Kancelarije Vlade Republike Slovenije za narodnosti i njegove kolege i stručnjaci iz institucije Zastupnika načela ravnopravnosti Republike Slovenije.