Seminar za zainteresovane strane za zapošljavanje Roma u Srbiji

1024 463 ZAPROM

Seminar za zainteresovane strane za zapošljavanje Roma u Srbiji. Seminar je održan 10. maja 2022. godine u Bačkoj Topoli u organizaciji Udruženja ombudsmana Srbije.

Na seminaru su razmotreni različiti aspekti diskriminacije Roma u procesu zapošljavanja i razrađeni predlozi za poboljšanje situacije. Predloge ćemo uvrstiti u nacionalnu okvirnu strategiju za Srbiju i preporuke projekata.