Seminar za Romkinje

1024 683 ZAPROM

Romkinje su 30. novembra 2021. godine učestvovale na radionici u Črnomlju, Slovenija. Učesnici (više od 40) došli su iz raznih krajeva Slovenije, Prekmurja, Maribora, Dolenjske i Bele Krajine; iz regiona u kojima živi veliki broj romske zajednice. Organizovane su tri različite radionice na kojima su učesnici preneli svoja iskustva u različitim oblastima kao što su zapošljavanje, obrazovanje, integracija u društvo itd. U završnom delu, moderatori tabela su predstavili prve nalaze, koji će u budućnosti biti detaljno analizirani i poslužiće kao polazna osnova za buduće projektne aktivnosti. Putem video konferencije, događaju su se pridružili dr. Goran Bašić sa Instituta društvenih nauka u Beogradu, koji je predstavio situaciju sa romskom populacijom u Srbiji i izneo zaključke istraživanja sprovedenog u Srbiji o diskriminaciji različitih etničkih grupa. Kao primer dobre prakse u zapošljavanju etničkih manjina predstavila se Angelca Hudorovac, koja je dugo godina zaposlena kao romski asistent.