ZAPROM meeting in Bačka Topla

Prvi sastanak konzorcijuma

1024 768 ZAPROM

3. februara 2020. godine, članovi ZAPROM projekta sastali su se na prvom sastanku konzorcijuma u Bačkoj Topoli u Srbiji.

Na sastanku su učesnici usvojili detaljan akcioni plan za projekat ZAPROM. Konkretno, govorilo se o istraživačkim aktivnostima koje se odnose na pripremu nacionalnih baza podataka, sprovođenje dubinskih intervjua s ciljanim grupama i pripremu relevantnih izveštaja o diskriminaciji Roma u oblasti zapošljavanja.