Osman Balić je novi član SANU

1024 775 ZAPROM

Srpska akademija nauka i umetnosti je 15. maja 2022. godine imenovala g. Osman Balić za novog člana Komisije za proučavanje života i običaja Roma.

Čestitam!