Intervju sa g. Fatmir Bečirijem

1024 507 ZAPROM

Gospodin Fatmir Bečiri je predsednik romskog udruženja „Romano Pralipe“, potpredsednik Saveta romske zajednice Republike Slovenije i Saveza Roma Slovenije. U Mariboru živi oko 3.000 Roma. Počeli su da se sele iz drugih delova bivše Jugoslavije, posebno sa Kosova, pre 50 godina. Gospodin Bečiri je rekao da se situacija popravlja i da se radi na daljem poboljšanju položaja Roma u Mariboru i širom Slovenije.