Intervju sa g. Jožekom Horvat Sandreli

1024 567 ZAPROM

Jožek Horvat Sandreli je romolog, pisac, kulturni radnik i predsednik Saveza Roma Slovenije.