Antiromizam

938 375 ZAPROM

Udruženje Roma Slovenije, romske zajednice, nevladine organizacije i istraživači ističu potrebu da se reč anticiganizam zameni rečju antiromizam, jer reč cigan u slovenačkom i drugim jezicima ima izrazito pogrdno značenje.