Roma emisija So vakeres

1024 614 ZAPROM

Pozvani ste da pogledate romsku emisiju SO VAKERES – ŠTA KAŽETE na RTV Slovenije o aktivnostima projekta ZAPROM.