ZAPROM sklepna konferenca

1024 666 ZAPROM

1. julija 2022 je v konferenčni sobi Inštituta za družbene vede v Beogradu v Srbiji potekala sklepna konferenca ZAPROM. Na konferenci so bili javnosti predstavljeni rezultati projekta s posebnim poudarkom na strategiji ZAPROM o zaposlovanju in socialnem vključevanju Romov v Sloveniji in Srbiji. Udeleženci so poudarili, da je socialna vključenost Romov na vseh ravneh eden ključnih predpogojev za njihove boljše zaposlitvene možnosti, kjer se romski delavci pogosto soočajo s predsodki in so žrtve diskriminacije. Srčno upamo, da bodo rezultati, ki smo jih dosegli z obsežnimi aktivnostmi projekta ZAPROM, prispevali k izboljšanju zaposlitvenega položaja Romov v Sloveniji in Srbiji ter v drugih evropskih državah.