Strokovni posvet o strategiji o izboljšanju možnosti zaposlovanja Romov v Sloveniji

1024 575 ZAPROM

Na posvetu o strategiji  ZAPROM o zaposlovanju Romov (Maribor, 7. 6. 2022) so udeleženci iz Maribora, Črnomlja, Novega mesta in Murske sobote predstavili svoje izkušnje pri delu z romsko skupnostjo. Skupna ugotovitev je bila, da je potrebno bolj prisluhniti Romom in slišati njihove predloge glede vprašanj , ki se nanašajo na urejanje njihovega položaja.