Seminar za romsko skupnost v Nišu

1024 768 ZAPROM

Partnerska organizacija YUROM Center iz Niša v Srbiji je organizirala delavnico za pripadnike romske skupnosti o diskriminaciji pri zaposlovanju. Na delavnici so predavatelji Sanja Stojančić, dr. Dr. Nevena Petrušić in Dragan Ognajnović udeležencem podali opis konkretnih primerov diskriminacije pri zaposlovanju in razpoložljiva sredstva za preprečavnaje teh primerov. Delavnica je bila organizirana 18. marca 2022 v Nišu v Srbiji.