Delavnica za pripadnike romske skupnosti v Nišu

1024 768 ZAPROM

Partnerska organizacija YUROM Center iz Niša, Srbija je organizirala delavnico za pripadnike romske skupnosti o diskriminaciji pri zaposlovanju. Na delavnici predavatelji Sanja Stojančić, dr. Nevena Petrušić in Dragan Ognjanović udeležencem predstavijo konkretne primere diskriminacije pri zaposlovanju z razpoložljivimi pravnimi sredstvi za reševanje teh primerov. Delavnica je bila organizirana 18. marca 2022 v Nišu v Srbiji.