Posvet za deležnike za zaposlovanje Romov v Srbiji.

1024 463 ZAPROM

Posvet za deležnike za zaposlovanje Romov v Srbiji. Posvet je potekal 10. maja 2022 v Bački Topoli v organizaciji Zveze varuhov človekovih pravic Srbije.

Na Posvetu so obravnavali različne vidike diskriminacije Romov v procesu zaposlovanja in pripravili predloge za izboljšanje stanja. Predloge bomo vključili v nacionalno okvirno strategijo za Srbijo in priporočila projektov.