IZVEŠTAJ IZ SENKE /poročilo iz sence

236 218 ZAPROM

Stalna konferenca Romskih združenj državljanov (SKRUG) – Romska liga je pripravila POROČILO IZ SENCE o izvajanju politik do Romov v Republiki Srbiji iz diskurza pristopnega procesa k EU – december 2019-april 2021.