Novice

ZAPROM priporočila
1024 513 ZAPROM

ZAPROM projektna priporočilaPreporuke projekta ZAPROMZAPROM project recommendations

Podrobneje
ZAPROM strategija
1024 572 ZAPROM

ZAPROM – strateški okvir za spodbujanje zaposlovanja Romov v SlovenijiStrateški pristup ostvarivanju socijalnog uključivanja Roma u SrbijiZAPROM – a strategic framework to promote Roma employment in SloveniaStrategic approach to the…

Podrobneje
ZAPROM publikacija
1024 477 ZAPROM

Zaposlitvene možnosti pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji – stanje in priporočilaMogućnosti zapošljavanja pripadnika romske zajednice u Srbiji – stanje i preporukeEmployment opportunities of members of the Roma community in Slovenia…

Podrobneje
ZAPROM sklepna konferenca
1024 666 ZAPROM

1. julija 2022 je v konferenčni sobi Inštituta za družbene vede v Beogradu v Srbiji potekala sklepna konferenca ZAPROM. Na konferenci so bili javnosti predstavljeni rezultati projekta s posebnim poudarkom…

Podrobneje
Intervjuji na OŠ Janka Padežnika
1024 526 ZAPROM

Osnovno šolo Janka Padežnika obiskuje 48 romskih učencev. Ravnateljica Sonja Filipič nam je povedala, da se vsi v šoli počutijo dobro sprejeti. Skupno število vseh učencev je 485. Pri vključevanju…

Podrobneje
Intervju z g. Fatmirjem Bečirijem
1024 507 ZAPROM

Fatmir Bečiri je predsednik romskega društva “Romano Pralipe”, podpredsednik Sveta romske skupnosti RS in Zveze Romov Slovenije. V Mariboru živi okoli 3000 Romov. Iz drugih krajev bivše Jugoslavije, zlasti s…

Podrobneje
Intervju z ga. Brankico Petković
1024 539 ZAPROM

Brankica Petković je strokovnjak za področje delovanja Romov v  medijih, saj je bila pobudnica in izvajalka projekta za usposabljanje romskih novinarjev. Rezultati tega projekta so vidni v ekipi usposobljenih romskih…

Podrobneje
Osman Balić nov član SANU
1024 775 ZAPROM

Srbska akademija znanosti in umetnosti je 15 maja 2022 imenovala g. Osmana Balića iz YUROM centra iz Niša za novega člana Odbora za proučevanje življenja in običajev Romov. Čestitamo!

Podrobneje