Glavne projektne aktivnosti so bile:

ZAPROM raziskovalne aktivnosti:

 • priprava dveh nacionalnih baz podatkov,
 • izvedba poglobljenih razgovorov (skupaj 90 intervjujev),
 • priprava 2 nacionalnih poročil in 1 skupno strokovno poročilo ter
 • objava 4 strokovnih člankov v strokovnih revijah.

ZAPROM usposabljanja:

 • organizacija dveh delavnic „Diskriminacija me ne bo ustavila pri iskanju zaposlitve“ (za Rome s poudarkom na romskih ženskah in mladini),
 • organizacija dveh seminarjev „Ali se zavedam diskriminatornega vedenja v procesu zaposlovanja novih sodelavcev?“ (za direktorje in zaposlene v kadrovskih službah javnih in zasebnih podjetjih) ter
 • organizacija dveh seminarjev „Kako lahko pomagam Romom, da izboljšajo svojo zaposljivost“ (za lokalne deležnike in strokovnjake, ki se ukvarjajo s socialnim vključevanjem Romov).

ZAPROM priprava predlogov in priporočil:

 • izdelava 2 metodologij/modelov dobrih praks za vključevanje Romov,
 • izdelava dveh strategij zaposlovanja Romov kot dopolnitev Listine raznolikosti,
 • priprava projektnih priporočil ter
 • organizacija strokovne okrogle mize o možnostih zaposlovanja Romov.

ZAPROM širjenje informacij o rezultatih projekta in strokovnega znanja:

 • priprava letaka, spletne strani in širjenje informacij na družbenih medijih,
 • priprava 4 e-novic o projektu,
 • redno komuniciranje z mediji,
 • organizacija zaključne konference projekta ter
 • objava strokovne projektne publikacije.

Predvideni rezultati projekta:

 • Opolnomočeni pripadniki romske skupnosti, zlasti ženske in mladi za dostop do trga dela in povečanje stopnje zaposlenosti ter tako dolgoročno izboljšavo njihovega socialno-ekonomskega položaja.
 • Zmanjšanje stereotipov o Romih med direktorji in kadrovskim osebjem javnih in zasebnih podjetij ter posledično več zaposlitvenih možnosti za Rome, zlasti ženske in mladino.
 • Izboljšani človeški in institucionalni potenciali zainteresiranih deležnikov in strokovnjakov, ki se ukvarjajo s socialnim vključevanjem Romov.
 • Izboljšanje nacionalnih in lokalnih programov, namenjenih zaposlovanju, izobraževanju, zdravju in delovanju lokalnih skupnosti s predlogi glede posebnih potreb Romov, zlasti možnosti  njihovega zaposlovanja.
 • Izdelani praktični primeri za izvajanje Listine raznolikosti v Sloveniji in njeno promocijo v Srbiji.
 • Večja ozaveščenost ljudi o ovirah, s katerimi se srečujejo Romi pri zaposlovanju.
 • Izdelani modeli dobrih praks, ki bodo zagotovili trajnost rezultatov projekta in bi jih bilo moč izvajati v drugih državah Zahodnega Balkana in EU s podobnimi okoliščinami.