ZAPROM meeting in Bačka Topla

Prvi konzorcijski sestanek

1024 768 ZAPROM

3. 2. 2020 so se člani projekta ZAPROM srečali na prvem konzorcijskem sestanku v Bački Topoli, v Srbiji.

Na sestanku so udeleženci sprejeli natančen akcijski načrt dela v okviru projekta ZAPROM. Še posebej pa je bilo govora o raziskovalnih aktivnostih, ki se nanašajo na pripravo nacionalnih baz podatkov, izvedbo poglobljenih razgovorov s ciljnimi skupinami in pripravo ustreznih poročil o diskriminaciji Romov na področju zaposlovanja.