voščilo ob mednarodnem dnevu romov

150 150 ZAPROM

Spoštovani,

April 2021

8. april je praznik Romov – mednarodni dan Romov.

Pred natanko petdesetimi leti so se predstavniki Romov iz štirinajstih držav udeležili prvega kongresa Romov, ki je bil v Londonu od 4. do 8. aprila leta 1971. Na kongresu so se odprla mnoga pomembna vprašanja. O romskem jeziku, zgodovini, političnem aktivizmu, genocidu nad Romi in življenju Romov, o njihovem siromaštvu in položaju v družbi. Zbudil se je romski aktivizem.

Romski aktivizem, ki je v slovenskem prostoru dosegel svoj preboj z revolucionarnim aktivizmom z ustanovitvijo društva Romani Uniona Murska Sobota, oktobra leta 1990 in ga nadgradil z ustanovitvijo Zveze Romov Slovenije aprila leta 1996.

Po petdesetih letih smo Romi še vedno skupnost, ki živi na robu družbe, v mnogih državah se še vedno nad Romi vrši diskriminacija, segregacija in sovražni govor.

Nad romsko skupnostjo, ki danes predstavljajo eno največjih etničnih manjšin v EU: ta naj bi štela do 15 milijonov prebivalstva se v nekaterih primerih izvajajo oboroženi napadi s strani policije in drugih oboroženih skupin. Romska naselja se rušijo in požigajo, Rome se preganja ter se jim kršijo osnovne človekove pravice. V mnogih evropskih državah se romska tematika rešuje s sankcijami in z represivnimi pristopi.

Romi pričakujemo od Evropske unije in njenih inštitucij ter držav članic večjo pozornost pri odpravljanju kršenja človekovih pravic, diskriminacije, segregacije ter sovražnega govora. Prav tako si želimo večje politične odgovornosti vlad držav članic EU in hkrati uveljavljanje sankcij proti tistim, ki s svojimi dejanji kršijo človekove pravice, diskriminirajo ter segregirajo romsko skupnost in širijo sovražni govor.

Romi se tudi danes borimo za iste cilje, kot smo se pred več kot 50 oziroma 30 leti , to je izboljšanje položaja romske skupnosti.

Menimo, da je treba aktivnosti romske skupnosti razvijati tako, da bomo takšne pojave v slovenskem prostoru odpravili, predvsem pa, da bo oblast, pripravljena z nami sodelovati, pomagati, predvsem pa upoštevati naša mnenja in predloge .

Za razvoj in izboljšanje položaja romske skupnosti je potrebno razumevanje ter veliko politične volje, predvsem na področjih, s katerimi imamo težave, to pa so bivalne razmere, infrastruktura, izobraževanje in zaposlovanje.

Ena izmed prednostnih področjih uresničevanja programa za Rome Vlade Slovenije je urejevanje bivalnih razmer romske skupnosti. Temeljni problemi pa so predvsem legalizacija romskih naselij in neurejeno lastništvo parcel znotraj naselij.

Kljub večletnim  prizadevanjem Zveze Romov Slovenije in Sveta romske skupnosti  za reševanje tovrstnih težav se romska skupnost v Sloveniji še vedno sooča z različnimi težavami, od diskriminiranosti do pomanjkanja osnovnih življenjskih potreb kot so pitna voda in elektrika.


Mnogo krat  smo izrazili prošnjo za pospešitev sprejemanja ukrepov, ki so v pripravi v okviru pristojnih služb in ministrstev vlade za sistemsko reševanje romske tematike z zagotovljenimi finančnimi sredstvi  ter programi za integracijo Romov.

Tudi letos je Zveza Romov Slovenije, ki letos praznuje svojo 25. obletnico delovanja, s tradicionalnim dogodkom obeležila mednarodni dan Romov. Prireditev je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

V kulturnem programu so sodelovali Nina in prijatelji ter glasbena skupina Romanu Glasu. Prireditev so omogočili: Ministrstvo za kulturo RS, Urad Vlade RS za narodnosti, Mestna občina Murska Sobota in Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.

Ob tej priložnosti sem v imenu Zveze Romov Slovenije podelil Plaketo dr. Aleksandru Jevšku, županu Mestne občine Murska Sobota za njegovo prizadevanje v dobro romski skupnosti v Mestni občini Murska Sobota.

Prireditev ob svetovnem dnevu Romov je dostopna na spletni platformi youtube.

Spoštovane pripadnice in pripadniki romske skupnost, v imenu Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in Zveze Romov Slovenije, čestitam vsem pripadnikom romske skupnosti za naš praznik, dan Romov.

Jožek Horvat Muc

predsednik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije predsednik Zveze Romov Slovenije