Seminar za romske ženske in mladino

1024 683 ZAPROM

V torek, 30. novembra 2021, je bila v Črnomlju izpeljana celodnevna delavnico katere se je udeležilo več kot 40 romskih žensk iz programov socialne aktivacije iz Bele krajine, Lendave in Rakičana. Udeleženke so v delavnicah po modelu svetovne kavarne podale svoja videnja na različna področja kot so zaposlovanje, izobraževanje, vključevanje v družbo ipd. V zaključnem delu so moderatorke omizij predstavile prve ugotovitve, ki jih bomo v prihodnosti podrobno analizirali in bodo služili kot izhodišče za prihodnje aktivnosti projekta. Preko video konference se je dogodku pridružil tudi prof. dr. Goran Bašić iz Inštituta za družbene vede iz Beograda, ki je predstavil kakšno je stanje z romsko populacijo v Srbiji in prikazal zaključke raziskave, ki so jo opravili v Srbiji glede diskriminacije različnih etničnih skupin. Kot primer dobre prakse zaposlovanja etničnih manjšin se nam je predstavila Angelca Hudorovac, ki je že vrsto let zaposlena na OŠ Mirana Jarca Črnomelj kot romska pomočnica.