pušča NAJVEČJE ROMSKO NASELJE V SLOVENIJI

688 1024 ZAPROM

Mag. Jožek Horvat – Muc, poznati slovenački romolog, autor je monografije o Pušči – romskom naselju u blizini Murske Sobote. Kulturno nasleđe naselja smestio je u širi istorijski kontekst i tako javnosti predstavio pustinju i njene stanovnike kroz vreme. Kako je rekao dr. Sederova (pregledna) knjiga važan je i neophodan doprinos poznavanju prošlosti i sadašnjosti Pušče, najvećeg romskog naselja u Sloveniji.

Mag. Jožek Horvat – Muc, priznani slovenki romolog, je avtor monografije o Pušči – romskem naselju blizu Murske Sobote. Kulturno dediščino naselja je umestil v širši zgodovinski kontekst in tako predstavil javnosti Puščo in njene prebivalce skozi čas. Kot je zapisala dr. Sedarjeva (recenzentska) je knjiga pomemben in potreben prispevek k spoznanju preteklosti in sedanjosti Pušče, največjega romskega naselja v Sloveniji.