Intervju sa Ramizo Memedi

1024 542 ZAPROM

Pozvani ste da pogledate intervju sa Ramizo Memedi na temu zapošljavanja Romkinja. Intervju je pripremila dr. Vera Klopčič.