Nevimata

ZAPROM preporuke/priporočila
1024 513 ZAPROM

ZAPROM projektna priporočilaPreporuke projekta ZAPROMZAPROM project recommendations

Đinav majbut
ZAPROM strategija
1024 572 ZAPROM

ZAPROM – strateški okvir za spodbujanje zaposlovanja Romov v SlovenijiStrateški pristup ostvarivanju socijalnog uključivanja Roma u SrbijiZAPROM – a strategic framework to promote Roma employment in SloveniaStrategic approach to the…

Đinav majbut
ZAPROM publikacija
1024 477 ZAPROM

Zaposlitvene možnosti pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji – stanje in priporočilaMogućnosti zapošljavanja pripadnika romske zajednice u Srbiji – stanje i preporukeEmployment opportunities of members of the Roma community in Slovenia…

Đinav majbut
Zaključna konferencija ZAPROM
1024 666 ZAPROM

1. jula 2022. godine održana je završna konferencija ZAPROM-a u sali Instituta društvenih nauka u Beogradu, Srbija. Na konferenciji su javnosti predstavljeni rezultati projekta sa posebnim akcentom na ZAPROM strategije…

Đinav majbut
Intervjuji na OŠ Janka Padežnika
1024 526 ZAPROM

Osnovno šolo Janka Padežnika obiskuje 48 romskih učencev. Ravnateljica Sonja Filipič nam je povedala, da se vsi v šoli počutijo dobro sprejeti. Skupno število vseh učencev je 485. Pri vključevanju…

Đinav majbut
Intervju z g. Fatmirjem Bečirijem
1024 507 ZAPROM

Fatmir Bečiri je predsednik romskega društva “Romano Pralipe”, podpredsednik Sveta romske skupnosti RS in Zveze Romov Slovenije. V Mariboru živi okoli 3000 Romov. Iz drugih krajev bivše Jugoslavije, zlasti s…

Đinav majbut
Intervju z ga. Brankico Petković
1024 539 ZAPROM

Brankica Petković je strokovnjak za področje delovanja Romov v  medijih, saj je bila pobudnica in izvajalka projekta za usposabljanje romskih novinarjev. Rezultati tega projekta so vidni v ekipi usposobljenih romskih…

Đinav majbut
Osman Balić -nevo membro SADŽA
1024 775 ZAPROM

Srbijaći akademija pala džanglipe thaj artistipe  ko 15.majo  2022. brš alavarda  e Osman Baliće pala nevo membro ande Komisija pala sićope katar Rromengo trajo thaj adeturja. Bahtaras!

Đinav majbut