Posvet deležnikov o možnostih izboljšanja zaposlovanja Romov v Sloveniji

1024 450 ZAPROM

Posvet je organizirala Zveza Romov Slovenije 14. aprila 2022 v Moravskih Toplicah. Posveta so se udeležili predstavniki romskih skupnosti, zavodov za zaposlovanje, centrov za socialno delo, lokalnih skupnosti, ljudskih univerz, predstavniki nevladnih organizacij in novinarji. Zelo smo bili veseli tudi direktorja Urada Vlade RS za narodnosti s sodelavci ter strokovnjakov iz inštitucije Zagovornika načela enakopravnosti Republike Slovenije.